Zarządzenie nr 131/2012 z dnia 2012-02-10

Numer 131/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Data wydania 2012-02-10

ZARZĄDZENIE NR 131/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 10 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr DC/77/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.400 zł - zgodnie z tabelą w załączniku

Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok:

  1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 25.501  zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
  2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 24.101 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    17.219.931 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie 16.292.250 zł
  • dochody majątkowe w kwocie: 927.681 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:    15.654.491 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie 14.469.251 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie 1.185.240 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.913.381 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02