Zarządzenie nr 135/2012 z dnia 2012-03-19

Numer 135/2012
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Data wydania 2012-03-19

ZARZĄDZENIE NR 135/2012

W ÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki

Publicznej w Bargłowie Kościelnym

Na podstawie art. 53 ust.l ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (takst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, zm.: z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za rok 2011, na które składa się:

  1. bilans na dzień 31.12.2011 r.,
  2. rachunek zysków i strat za okres   od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
  3. informacja dodatkowa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02