Zarządzenie nr 135/2016 z dnia 2016-01-05

Numer 135/2016
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 06 marca 2016 r.
Data wydania 2016-01-05
ZARZĄDZENIE NR 135/2016

Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 06 marca 2016 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na obszarze Gminy Bargłów Kościelny, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, wyznaczam tablice ogłoszeń umieszczone w sołectwach na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt
Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2016-01-13

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-01-13

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-01-13