Zarządzenie nr 138/2012 z dnia 2012-04-02

Numer 138/2012
w sprawie zamiany gruntów o nr geod. 116/2 i 74/1 we wsi Górskie
Data wydania 2012-04-02

Zarządzenie nr 138/2012

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 02 kwietnia 2012r

w sprawie zamiany gruntów o nr geod. 116/2 i 74/1 we wsi Górskie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 Ir Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r Nr 102 poz. 657 z późń. zm. oraz Uchwały nr IX/74/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 zarządza się co następuje

§i

W związku z wnioskiem Pana Kiewlaka Wiesława Józefa na zamianę gruntów we wsi Górskie nr. geod. 74/1 i 116/2 dotyczący uregulowania przebiegu drogi o nr geod. 74 zarządzam zamianę w/w gruntów wg istniejącego stanu na gruncie wskazanym przez geodetę (decyzja podziału w załączeniu)

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i ochrony środowiska

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02