Zarządzenie nr 13/2005 z dnia 2005-03-21

Data wydania 2005-03-21
Numer 13/2005
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 13/2005

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 21 marca 2005 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz.1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok według którego:                            

-         plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi                     -                    8.577.753 zł

-         wykonanie dochodów wynosi                                           -                    8.461.949 zł

-         plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi                     -                    9.613.673 zł

-         wykonanie wydatków wynosi                                           -                    9.279.024 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 wraz z częścią objaśniającą.

2.   Sprawozdanie  za  2004  rok  z  wykonania  planów  finansowych  zadań  z  zakresu
administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:

1.  Radzie Gminy Bargłów Kościelny

2.             Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT GMINY

 

Andrzej Kwieciński

 

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 DOCHODY za rok 2004 w/g działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik nr 2 WYDATKI za rok 2004 w/g działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik nr 3 WYDATKI Zadania zlecone w/g działów, rozdziałów i paragrafów

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-03

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-03

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-03