Zarządzenie nr 13/2007 z dnia 2007-04-26

Numer 13/2007
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2007 roku.
Data wydania 2007-04-26

ZARZĄDZENIE NR 13/07

WÓJTA GMINY BARGŁÓW  KOŚCIELNY

z dnia  26 kwietnia 2007 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2007 roku.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1.  

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2007 roku:

            plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17.672.119 zł wykonanie 3.321.222,92 zł, co stanowi 18,79%,

            plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 18.406.389 zł wykonanie 2.472.830,70 zł, co stanowi 13,43%,

3) planowany deficyt budżetowy wynosi 734.270 zł, za I kwartał osiągnięto nadwyżkę 848.392,22 zł,

4) planowane roczne przychody w kwocie 1.506.370 zł wykonano w wysokości 692.695,52 zł tj. w 45,98%,

5) planowane roczne rozchody w kwocie 772.100 zł wykonano w wysokości 89.900 zł tj. w 11,64%.

§ 2.  

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-04-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-04-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-04-27