Zarządzenie nr 140/2012 z dnia 2012-04-10

Numer 140/2012
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
Data wydania 2012-04-10

ZARZĄDZENIE NR 140/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 10 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan finansowy jednostki budżetowej o kwotę 27.259 zł:

1.   Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" , rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" § 3240 - 27.259 zł

w tym:

- Urząd Gminy Bargłów Kościelny - 27.259 zł.

§ 2. Zwiększyć plan finansowy jednostki budżetowej o kwotę 27.259 zł:

1. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" § 3240 - 27.259 zł

w tym:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym                             - 27.259 zł.

§ 3. Przesunięcia w planach finansowych jednostek budżetowych w rozdziale 85415 o kwotę 27.259 zł dotyczą wkładu własnego Gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym — zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02