Zarządzenie nr 141/2012 z dnia 2012-04-17

Numer 141/2012
w sprawie ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości
Data wydania 2012-04-17

ZARZĄDZENIE NR 141/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 17 kwietnia 2012 roku

w sprawie ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały nr VI/47/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 sierpnia 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z negatywnym wynikiem II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym usługowym i gospodarczo-garażowym położonej we wsi Pruska, oznaczonej nr działki. 43/8 o pow. 0,4600 ha, wyznaczonej do sprzedaży Uchwałą Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr VI/47/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku zarządzam ogłosić III przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości i obniżyć cenę nieruchomości o 20%. Wadium ustalić w wysokości 10%.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Referatu ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02