Zarządzenie nr 146/2012 z dnia 2012-05-18

Numer 146/2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2011 rok
Data wydania 2012-05-18

Zarządzenie nr 146/2012

wójta gminy bargłów kościelny

z dnia 18 maja 2012 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2011 rok

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-05-22

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-05-22

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-05-22