Zarządzenie nr 149/2012 z dnia 2012-05-31

Numer 149/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Data wydania 2012-05-31

ZARZĄDZENIE NR 149/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr IX/77/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok:

  1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 64.100 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
  2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 64.100 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    17.714.935 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie 16.859.678 zł
  • dochody majątkowe w kwocie: 855.257 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:    16.314.495 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie 15.164.464 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie 1.150.031 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.298.852 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02