Zarządzenie nr 152/2012 z dnia 2012-06-21

Numer 152/2012
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
Data wydania 2012-06-21

ZARZĄDZENIE NR 152/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan finansowy jednostki budżetowej o kwotę 77.500 zł:

1.    Dział 801 „Oświata i wychowanie" , rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" § 4270 - 77.500 zł w tym:

- Urząd Gminy Bargłów Kościelny - 77.500 zł. § 2. Zmniejszyć plan finansowy jednostki budżetowej o kwotę 77.500 zł:

1. Dział 801 „Oświata i wychowanie", rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" § 4270 - 77.500 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Kroszewie - 77.500 zł.

§ 3. Przesunięcia w planach finansowych jednostek budżetowych w rozdziale 80101 o kwotę 77.500 zł dotyczą remontu budynku Szkoły Podstawowej w Kroszewie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02