Zarządzenie nr 157/2012 z dnia 2012-06-27

Numer 157/2012
w sprawie :przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Bargłowie
Data wydania 2012-06-27

Zarządzenie Nr 157/2012

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Bargłowie

Kościelnym.

Na podstawie art. 36a ust. 1, 2, 13 i 14 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz w uzgodnieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty.

§1

Przedłuża się Panu Marianowi Renkiewiczowi okres powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym, na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02