Zarządzenie nr 168/2012 z dnia 2012-08-09

Numer 168/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Data wydania 2012-08-09

ZARZĄDZENIE NR 168/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 09 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok: 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę  11.800 zł - zgodnie z tabelą w

załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok: 1)  zwiększyć  plan wydatków budżetowych  o  kwotę   11.800  zł  -  zgodnie  z  tabelą

w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.   Plan dochodów budżetowych ogółem:    17.920.418 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie 17.065.161 zł
  • dochody majątkowe w kwocie: 855.257 zł.

2.   Plan wydatków budżetowych ogółem:    16.519.978 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie 15.369.647 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie 1.150.331 zł.

3.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.411.952 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02