Data wydania 2005-04-05
Numer 16/05
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

ZARZĄDZENIE NR 16/05 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 05 kwietnia 2005r w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej

Na podstawie § 10 „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bargłów Kościelny"  uchwalonego Uchwałą Nr XIII/142/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18.02.2005,

zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Stypendialną w składzie:

1) Agnieszka Ejzel - przedstawiciel Zespołu Szkół

2)    Hanna Masłowska - przedstawiciel Szkoły Podst. w Bargłówce,

3)    Anna Łukaszewicz - przedstawiciel Szkoły Podst. w Łabętniku,

4)    Anna Palczewska - Ciruszys - przedstawiciel Szkoły Podst. w Kroszewie,

5)    Beata Krupińska - przedstawiciel Szkoły Podst. w Tajnie Starym,

6)    Małgorzata Sadowska - przedstawiciel GOPS w Bargłowie Kościelnym,

7)    Agnieszka Kwiecińska - inspektor ds. oświaty UG Bargłów Kościelny.

      

      § 2. Komisja przystąpi do pracy w dniu 11 kwietnia 2005r i zakończy prace do dnia 15

kwietnia 2005r.

      § 3. Zadania i tryb pracy Komisji określa Regulamin stanowiący załącznik do

niniejszego zarządzenia.

      § 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam inspektorowi ds. oświaty


 

Wójt

Andrzej Kwieciński

 

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ

 

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-07

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-02-28