Zarządzenie nr 173/2012 z dnia 2012-08-30

Numer 173/2012
w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie do zaciągania zobowiązań.
Data wydania 2012-08-30

ZARZĄDZENIE NR 173/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

30 sierpnia 2012 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie do zaciągania zobowiązań.

Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), § 3 pkt 3 Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012 - 2016 oraz § 1 pkt 2 Uchwały Nr XII/99/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012 - 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Pana Jana Duda - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XII/99/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012 - 2016.

§ 2. Odwołanie pełnomocnictwa lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 30.08.2012r.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02