Zarządzenie nr 175/2012 z dnia 2012-09-03

Numer 175/2012
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/2013.
Data wydania 2012-09-03

ZARZĄDZENIE NR 175/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 3 września 2012 roku

w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/2013.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. poz. 706) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustalam termin składania wniosków do dyrektorów szkół należących do Gminy Bargłów Kościelny o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, przez rodziców oraz inne uprawnione osoby w okresie:

Od 03.09.2012 do 07.11.2012r.

§ 2. Zobowiązuję dyrektorów szkół wymienionych w § 1 do sporządzenia listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o której mowa w § 4 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. oraz przekazania jej do Wójta Gminy Bargłów Kościelny w 3 turach do dnia:

1) 28.09.2012r

2)31.10.2012r.

3)09.11.2012r.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny Nr 154/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/2013.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bargłów Kościelny

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02