Zarządzenie nr 184/2013 z dnia 2012-10-31

Numer 184/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Data wydania 2012-10-31

ZARZĄDZENIE NR 184/2012 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr IX/77/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok: 1)  zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 142.576 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia. § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok:

  1. zwiększyć  plan wydatków budżetowych o  kwotę 224.814  zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
  2. zmniejszyć  plan wydatków budżetowych o  kwotę  82.238  zł - zgodnie  z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    17.616.662 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie 17.572.679 zł
  • dochody majątkowe w kwocie: 43.983 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:    16.381.222 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie 16.090.687 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie 290.535 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.771.309 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18