Zarządzenie nr 185/2013 z dnia 2012-10-31

Numer 185/2013
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Data wydania 2012-10-31

ZARZĄDZENIE NR 185 /2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 . Nr 48 poz 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, z 2009 Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420, z 2010 Nr 157 poz. 1241, Nr 28 poz.142 i 46, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr40 poz. 230, Nr 117 poz 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, z 2012 Nr 149 poz. 887, poz. 567)- zarządzam, co następuje:

§ 1. Do opracowania projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych powołuję Zespół w składzie:

 

1) Agnieszka Kwiecińska

Kierownik GOPS Bargłów Kościelny

- przewodniczący zespołu

2) Janusz Ejzel

Kierownik posterunku

policji w Bargłowie

Kościelnym

- członek zespołu

3) Marian Renkiewicz

Dyrektor Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym

- członek zespołu

4) Janina Szymborska

Z-ca Dyrektor Zespołu

Szkół w Bargłowie

Kościelnym

- członek zespołu

5) Małgorzata Sadowska

Pracowni socjalny GOPS Bargłów Kościelny

z-ca przewodniczącego zespołu

6) Jolanta Haraburda

Pracownik socjalny

GOPS Bargłów

Kościelny

- członek zespołu

7) Agnieszka Ejzel

Pedagog szkolny

- członek zespołu

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18