Zarządzenie nr 186/2013 z dnia 2012-11-05

Numer 186/2013
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
Data wydania 2012-11-05

ZARZĄDZENIE NR 186/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 05 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych

Na podstawie 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan finansowy jednostki budżetowej o kwotę 3.360 zł:

1.    Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" , rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" §3260-3.360 zł "

w tym:

- Urząd Gminy Bargłów Kościelny - 3.360 zł

§ 2. Zwiększyć plany finansowe jednostek budżetowych o kwotę 3.360 zł:

1.   Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów"

§3260-3.360 zł

w tym:

  • Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym                          - 1.110 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym                           -   540 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Kroszewie                               -   780 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Łabętniku                                -   930 zł.

§ 3. Zmiany planów finansowych wynikają z rozdysponowania środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna", zgodnie z listami uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej sporządzonymi przez dyrektorów szkół.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18