Zarządzenie nr 189/2009 z dnia 2009-11-13

Numer 189/2009
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Data wydania 2009-11-13
ZARZĄDZENIE NR 189/09 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009 Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1: 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 60.130 zł w tym:
- dochodów bieżących o kwotę 60.130 zł.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2: 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 121 zł
w tym:
- wydatków bieżących o kwotę 121 zł.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 60.251 zł w tym:
- wydatków bieżących o kwotę 60.251 zł.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.   Plan dochodów budżetowych ogółem:    17.107.052 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 14.472.712 zł
- dochody majątkowe w kwocie: 2.634.340 zł.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2010-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2010-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2010-03-01