Zarządzenie nr 18/2006 z dnia 2006-04-27

Numer 18/2006
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2006 roku.
Data wydania 2006-04-27

ZARZĄDZENIE NR 18/06

WÓJTA GMINY BARGŁÓW  KOŚCIELNY

z dnia  27 kwietnia 2006 roku

                                  w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2006 roku.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1.  

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2006 roku:

1)  plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11.126.285 zł wykonanie 3.036.608 zł, co stanowi 27,29%,

2)  plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12.198.449 zł wykonanie 3.115.750 zł, co stanowi 25,54%,

3) planowany deficyt budżetowy wynosi 1.072.164 zł, za I kwartał deficyt wyniósł 79.142 zł,

4) planowane roczne przychody w kwocie 1.285.764 zł wykonano w wysokości 1.174.639 zł tj. w 91,36%

5) planowane roczne rozchody w kwocie 213.600 zł wykonano w wysokości 53.400 zł tj. w 25%.

§ 2.  

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-05-15

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-05-15

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-05-15