Zarządzenie nr 190/2013 z dnia 2012-11-14

Numer 190/2013
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013-2016
Data wydania 2012-11-14

ZARZĄDZENIE NR 190/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata

2013-2016

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013-2016 w formie projektu uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Bargłów Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18