Zarządzenie nr 191/2013 z dnia 2012-11-14

Numer 191/2013
w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok
Data wydania 2012-11-14

ZARZĄDZENIE NR 191/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr XXVI/173/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bargłów Kościelny, procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1)  projekt budżetu gminy na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy

wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

  1. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  2. materiały towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18