Zarządzenie nr 193/2009 z dnia 2009-12-18

Numer 193/2009
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Data wydania 2009-12-18
ZARZĄDZENIE NR 193/09 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 18 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505;z2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1: 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 114.329 zł w tym:
- dochodów bieżących o kwotę 114.329 zł.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2: 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 114.329 zł w tym:
- wydatków bieżących o kwotę 114.329 zł.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.   Plan dochodów budżetowych ogółem:    17.225.513 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 14.591.173 zł
- dochody majątkowe w kwocie: 2.634.340 zł.
2.   Plan wydatków budżetowych ogółem:    20.882.199 zł, ztego:
- wydatki bieżące w kwocie 13.255.293 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.626.906zł.
3.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.464.768 zł.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2010-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2010-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2010-03-01