Zarządzenie nr 195/2009 z dnia 2009-12-18

Numer 195/2009
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówieńpublicznych w Gminie Bargłów Kościelny
Data wydania 2009-12-18
ZARZĄDZENIE NR 195/09 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień
publicznych w Gminie Bargłów Kościelny.

Na podstawie art 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny, zwaną dalej „Komisją Przetargową" w następującym składzie:
1)  Grzegorz Kasjanowicz - Przewodniczący Komisji
2)  Stanisław Wasilewski - Członek Komisji
3)  Stefan Grajewski - Członek Komisji
§ 2. Szczegółowe zadania Komisji Przetargowej, tryb jej pracy, a także obowiązki przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2010-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2010-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2010-03-01