Zarządzenie nr 197/2009 z dnia 2009-12-31

Numer 197/2009
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Data wydania 2009-12-31
ZARZĄDZENIE NR 197/09 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 8&f poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009 Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1: 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 77.799 zł w tym:
- wydatków bieżących o kwotę 77.799 zł.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 77.799 zł w tym:
- wydatków bieżących o kwotę 77.799 zł.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.   Plan dochodów budżetowych ogółem:    16.257.204 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 14.554.054 zł
- dochody majątkowe w kwocie: 1.703.150 zł.
2.   Plan wydatków budżetowych ogółem:    19.913.890 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 13.257.829 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.656.0ółzł.
3.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.464.768 zł.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2010-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2010-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2010-03-01