Zarządzenie nr 199/2009 z dnia 2009-12-31

Numer 199/2009
w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwal XXII Sesji Rady Gminy.
Data wydania 2009-12-31
ZARZĄDZENIE NR 199/09 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
31 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwal XXII Sesji Rady
Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.llll, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,poz. 420) zarządza się co następuje:
§ .1. Przyjąć harmonogramy zabezpieczenia realizacji uchwał podjętych na XXII Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r. stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia.
§ .2 Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnie załącznika.
§ .3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2010-03-01

Data modyfikacji: 2010-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2010-03-01