Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 2017-01-16

Numer 1/2017
w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko księgowej ds. księgowości budżetowej
Data wydania 2017-01-16

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 16 stycznia 2017   r.

 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko księgowej ds. księgowości budżetowej

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1. Zarządzam przeprowadzenie naboru na stanowisko księgowej ds. księgowości budżetowej.

 § 2. Ogłoszenie o naborze według treści stanowiącej załącznik do zarządzenia należy umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1)  Radosław Wawiórko - Przewodniczący Komisji,

2)  Dorota Osewska - członek Komisji,

3)  Elżbieta Cichy - członek Komisji.

 § 4. Komisja Rekrutacyjna działa w oparciu o Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2012 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 11 kwietnia 2012 r. ze zmianami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-01-16

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-01-16