Zarządzenie nr 1/2010 z dnia 2010-12-01

Numer 1/2010
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
Data wydania 2010-12-01

Zarządzenie Nr 1/10

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 1 grudnia 2010 r.


w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bargłów Kościelny.

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję z dniem 1 grudnia 2010 r. Pana Radosława Wawiórko na stanowisko Zastępcy
Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
§2-

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27