Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 2014-12-01

Numer 1/2014
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
Data wydania 2014-12-01

Zarządzenie Nr 1/2014

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bargłów Kościelny.

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję z dniem 1 grudnia 2014 r. Pana Radosława Wawiórko na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Bargłów Kościelny.

 §2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01