Zarządzenie nr 202/2012 z dnia 2012-12-31

Numer 202/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Data wydania 2012-12-31

ZARZĄDZENIE NR 202/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr IX/77/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok:

  1. zwiększyć   plan   wydatków  budżetowych   o   kwotę   40.801   zł  -  zgodnie   z  tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
  2. zmniejszyć  plan  wydatków budżetowych  o  kwotę  40.801   zł - zgodnie  z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    17.928.374 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie 17.858.391 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie: 69.983 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:    16.692.934 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie 16.402.399 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie 290.535 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 3.073.063 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18