Zarządzenie nr 205/2010 z dnia 2010-02-09

Numer 205/2010
w sprawie zmian w budżecie gminy n.n 2010 rok
Data wydania 2010-02-09
ZARZĄDZENIE NR .205/10 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 09 lutego 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy n.n 2010 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać  zmian  w planie  dochodów  budżetowych  na  2010  rok  zgodnie   z załącznikiem Nr 1:
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 145.000 zł
w tym:
- dochodów bieżących o kwotę 145.000 zł.
§ 2. Dokonać   zmian  w planie  wydatków budżetowych  na  2010  rok  zgodnie  z załącznikiem Nr 2:
1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 147.200 zł
w tym:
- wydatków bieżących o kwotę 147.200 zł.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.200 zl w tym:
- wydatków bieżących o kwotę 2.200 zł.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.   Plan dochodów budżetowych ogółem:    18.943.558 zl, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 13.965.848 zł
- dochody majątkowe w kwocie: 4.977.710 zł.
2.   Plan wydatków budżetowych ogółem:    23.817.941 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 12.773.528 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.044.413 zł.
3.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.947.951 zl.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2010-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2010-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2010-03-01