Zarządzenie nr 207/2010 z dnia 2010-03-16

Numer 207/2010
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2009 rok
Data wydania 2010-03-16

ZARZĄDZENIE NR 207/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 16 marca 2010 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr

249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz.

1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.

587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz.

1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr ^ 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) oraz art. 121, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy *^' wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy (     zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, według którego:

a)  plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi                -                       16 257 204,00
z tego:

-         dochody bieżące                                                                      -                         14 554 054,00

-         dochody majątkowe                                                                 -                            1703 150,00

b) wykonanie dochodów wynosi                                             -                          16 131845,77
z tego:

Jj| -    dochody bieżące                                                                         -                         14 428 695,84

-    dochody majątkowe                                                                -                           1 703 149,93

c)  plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi               -                         19 913 890,00
z tego:

-    wydatki bieżące                                                                        -                        13 257 829,00
wydatki majątkowe
                                                                  -                          6 656 061,00

d) wykonanie wydatków wynosi                                             -                        18 787 053,44
z tego:

-    wydatki bieżące                                                                        -                       12 385 498,66

-     wydatki majątkowe                                                                   -                         6 401 554,78
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

2.    Sprawozdanie za 2009 rok z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-07