Zarządzenie nr 209/2013 z dnia 2013-01-02

Numer 209/2013
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań.
Data wydania 2013-01-02

ZARZĄDZENIE NR 209/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

02 stycznia 2013 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym do

zaciągania zobowiązań.

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2b Uchwały Nr XIV/126/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Jadwigę Kamińska - Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. Odwołanie pełnomocnictwa lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2013r.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18