Zarządzenie nr 20/05 z dnia 2005-05-06

Data wydania 2005-05-06
Numer 20/05
w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XIV Sesji Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 20/05 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 06 maja 2005 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XIV Sesji

Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć harmonogram zabezpieczenia realizacji uchwały XIV Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2005 r. stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się osobie wymienionej w kolumnie załącznika. § 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

 

 

Numer Załącznika  Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 HARMONOGRAM REALIZACJI WYKONANIA UCHWAŁY RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NR XIV/151/05

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-07

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-02-28