Zarządzenie nr 214/2010 z dnia 2010-05-13

Numer 214/2010
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bargłów Kościelny miejsc przeznaczonych
Data wydania 2010-05-13

ZARZĄDZENIE NR 214/10

 

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 
z dnia 13 maja 2010 r.
 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bargłów Kościelny miejsc przeznaczonych

 

na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów

 

wyborczych w wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 późn.zm.). zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na obszrze Gminy Bargłów Kościelny jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tablice ogłoszeń w następujących wsiach: Bargłów Kościelny, Bargłów Dworny, Bargłówka, Barszcze, Brzozówka, Bułkowizna, Dreństwo, Górskie, Judziki, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Komorniki, Kroszewo, Kroszówka, Kukowo, Łabętnik, Nowiny Bargłowskie, Pieńki, Pomiany, Popowo, Pruska, Reszki, Rumiejki, Solistówka, Tajenko, Tajno Łanowe, Tajno Podjeziorne, Tajno Stare, Wólka Karwowska, Żrobki oraz tablica ogłoszeń zlewni mleka w Bargłowie Kościelnym

§ 2. Plakaty komitetów wyborczych umieszczone w celu prowadzenia kampanii wyborczej, właściwe komitety wyborcze obowiązane są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. W przypadku nie usunięcia w terminie plakatów wyborczych zostaną one usunięte na koszt właściwych komitetów wyborczych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-07