Zarządzenie nr 215/2010 z dnia 2010-05-18

Numer 215/2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Data wydania 2010-05-18

ZARZĄDZENIE NR 215/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 roku Nr 28, poz. 146) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXII/151/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 334.320 zł    - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok:

1)  zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 429.016 zł - zgodnie z tabelą w

załączniku Nr 2 do zarządzenia,

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 94.696 zł - zgodnie z tabelą w

załączniku Nr 2 do zarządzenia

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    18.776.495 zł, z tego:

-  dochody bieżące w kwocie 14.590.954 zł

-  dochody majątkowe w kwocie: 4.185.541 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:   24.042.683 zł, z tego:

-  wydatki bieżące w kwocie 13.799.857 zł,

-  wydatki majątkowe w kwocie 10.242.826 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-07