Zarządzenie nr 219/2013 z dnia 2013-03-27

Numer 219/2013
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym
Data wydania 2013-03-27

ZARZĄDZENIE NR 219/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki

Publicznej w Bargłowie Kościelnym

Na podstawie art. 53 ust.l ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (takst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, zm.: z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378; z 2012 r. poz. 855, poz. 1342) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za rok 2012, na które składa się:

  1. bilans na dzień 31.12.2012 r.,
  2. rachunek zysków i strat za okres   od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
  3. informacja dodatkowa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18