Zarządzenie nr 21/2005 z dnia 2005-05-12

Numer 21/2005
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie (budowę) kotłowni wodnej opalanej olejem w miejsce istniejącej kotłowni węglowej oraz remont instalacji elektrycznej zasilającej kotłownię w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym.
Data wydania 2005-05-12

Zarządzenie Nr 21/05

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 12.05.2005 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie (budowę) kotłowni wodnej opalanej olejem w miejsce istniejącej kotłowni węglowej oraz remont instalacji elektrycznej zasilającej kotłownię w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym.

Na podstawie  ustawy  z  dnia 29  stycznia 2004  r.  - Prawo  zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177/ zarządzam, co następuje:

§ i.

Powołuję komisję przetargową w składzie:

1.  Marian Renkiewicz - dyr. Zespołu Szkół w Bargłowie Kość.      - przewodniczący

2.           Grzegorz Kasjanowiez      - inspektor ds. budownictwa             - członek

3.           Stanisław Wasilewski        - pracownik UG                               -członek

§ 2.

Członkowie komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia postępowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-02-28

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-02-28