Zarządzenie nr 225/2013 z dnia 2013-04-26

Numer 225/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Data wydania 2013-04-26

ZARZĄDZENIE NR 225/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zra.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XIV/126/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok:

1)  zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 468.354 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok:

  1. zwiększyć plan  wydatków budżetowych o  kwotę 496.354  zł - zgodnie  z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
  2. zmniejszyć  plan  wydatków  budżetowych  o  kwotę  28.000  zł - zgodnie  z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    21.394.340 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie                18.004.131 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie            3.390.209 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:   19.834.128 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie                 15.543.709 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie              4.290.419 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.472.134 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18