Zarządzenie nr 226/2013 z dnia 2013-04-26

Numer 226/2013
w sprawie ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości
Data wydania 2013-04-26

ZARZĄDZENIE NR 226/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały nr VI/47/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 sierpnia 2011 r. zarządza się, co następuje;

§ 1. W związku z negatywnym wynikiem II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym usługowym i gospodarczo-garażowym położonej we wsi Pruska, oznaczonej nr działki. 43/8 o pow. 0,4600 ha, wyznaczonej do sprzedaży Uchwałą Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr VI/47/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku zarządzam ogłosić III przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości i ponowić cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną w II przetargu. Wadium ustalić w wysokości 10%.

§  2.  Wykonanie  zarządzenia powierza  się  Podinspektorowi  ds.  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18