Zarządzenie nr 228/2010 z dnia 2010-06-07

Numer 228/2010
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej do zaciągania
Data wydania 2010-06-07
 

ZARZĄDZENIE NR 228/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

07 czerwca 2010 r.

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej do zaciągania

 

zobowiązań.

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( D.zU. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr XXII/151/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Jadwigę Kamińska - Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku.

§ 2. Odwołanie pełnomocnictwa lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2010 r.


Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08