Zarządzenie nr 231/2010 z dnia 2010-06-28

Numer 231/2010
w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych.
Data wydania 2010-06-28
 

ZARZĄDZENIE NR 231 /10

WÓJTA GMINYBARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 28 czerwca 2010 r.

 

w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej' Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 sierpnia 2000 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 72, poz. 847 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Łabętniku:

1) Iwony Purwin            - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego

§ 2. Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Łabętniku uzupełnia się o:

1) Marta Krzywińska    - KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08