Zarządzenie nr 235/2010 z dnia 2010-06-30

Numer 235/2010
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym - Pani Agnieszce Kwiecińskiej
Data wydania 2010-06-30
 

Zarządzenie nr 235/10

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 czerwca 2010r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym - Pani Agnieszce Kwiecińskiej

Na podstawie art. 8a, 8b, 8c i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /tj. Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm./.

§1

Udzielam Pani Agnieszce Kwiecińskiej, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym, upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm./ a także prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i wydawania decyzji w tych sprawach.

§2

Upoważnienie obowiązuje od dnia podpisania Zarządzenia z mocą od 14.06.2010 r. Upoważnienie wygasa z chwilą jego odwołania lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08