Zarządzenie nr 235/2013 z dnia 2013-06-13

Numer 235/2013
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej pomieszczeń budynku po Szkole Podstawowej w Bargłówce.
Data wydania 2013-06-13

ZARZĄDZENIE NR 235/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej pomieszczeń budynku po Szkole Podstawowej w Bargłówce.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządzenie spisu z natury wg stanu na dzień 03 lipca 2013r.:

 1. Nazwa obiektu: Budynek po Szkole Podstawowej w Bargłówce .
 2. Rodzaj inwentaryzacji: zdawczo-odbiorcza.;

 

 • zdający Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bargłówka
 • odbierający Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym

 

 1. Rodzaj inwentaryzowanego składnika majątkowego: wyposażenie będące w użytkowaniu przez Stowarzyszenie.
 2. Osoba materialnie odpowiedzialna: Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Bargłówce.
 3. Termin rozpoczęcia spisu z natury: 03.07.2013 r., zakończenia: 12.07.2013r.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych, o których mowa w § 1, wyznaczam Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

 • Jolanta Izbicka - przewodniczący
 • Danuta Kotowska - członek
 • Paweł Bućkowski - członek

§ 3. Zdane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka składniki majątkowe ująć w ewidencji Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym.

§ 4. Zobowiązuję komisję do:

 1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
 2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej,
 3. sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
 4. przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowo-księgowego.
 5. Dokonania opisu technicznego i odbioru nieruchomości użytkowanej przez Stowarzyszenie przy czynnym udziale inspektora ds. budownictwo drogownictwa i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 5. Osoby powołane do Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 6. Arkusze spisowe pobiera przewodniczący komisji w referacie finansowo-księgowym w terminie do dnia 03 lipca 2013 r.

§ 7. Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji ustalam na dzień 12 lipca

2013r.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18