Zarządzenie nr 236/2010 z dnia 2010-06-30

Numer 236/2010
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym - Panu Grzegorzowi Galickiemu
Data wydania 2010-06-30

Zarządzenie nr 236/10

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 czerwca 2010r.


 


w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym - Panu Grzegorzowi Galickiemu

Na podstawie art. 8a, 8b, 8c ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /tj. Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm./ na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

§1

Udzielam Panu Grzegorzowi Galickiemu, referentowi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym, upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm./

§2

Upoważnienie obowiązuje od dnia podpisania Zarządzenia z mocą od 14.06.2010 r. Upoważnienie wygasa z chwilą jego odwołania lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08