Zarządzenie nr 236/2013 z dnia 2013-06-24

Numer 236/2013
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2013-06-24

ZARZĄDZENIE NR 236/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) zarządza się co następuje:

§ .1 Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVI Sesji Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2013 r. . zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ .2  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  osobom  wymienionym  w  odnośnych  kolumnach załącznika.

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18