Zarządzenie nr 239/2010 z dnia 2010-07-29

Numer 239/2010
w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwał XXVI Sesji Rady
Data wydania 2010-07-29

ZARZĄDZENIE NR 239/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 29 lipca 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwał XXVI Sesji Rady

 

Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.llll, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,poz. 420,Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) zarządza się co następuje:

.1     Przyjąć harmonogramy zabezpieczenia realizacji uchwał podjętych na XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 27 lipca 2010 r. stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ .2   Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnie załącznika. § .3    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08