Zarządzenie nr 240/2010 z dnia 2010-07-30

Numer 240/2010
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał
Data wydania 2010-07-30

ZARZĄDZENIE NR 240/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 30 lipca 2010 roku

 

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał

 

2010 roku

Na podstawie art 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fianansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08