Zarządzenie nr 240/2013 z dnia 2013-07-03

Numer 240/2013
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań.
Data wydania 2013-07-03

ZARZĄDZENIE NR 240/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

03 lipca 2013 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie

Kościelnym do zaciągania zobowiązań.

Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) § 3 pkt 2 Uchwały Nr XiV/125/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 - 2016 oraz § 1 pkt 2 Uchwały Nr XVI/146/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 - 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Agnieszkę Kwiecińską - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XVI/146/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 -2016.

§ 2. Odwołanie pełnomocnika lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 20.06.2013r.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18